Ширяївський ЗДО "Казка"

Правила прийому

 

1.Реєстрація  дітей до вступу у заклад дошкільної освіти  здійснюється Директором закладу дошкільної освіти (далі -ЗДО).

 

               2.Для реєстрації дитини до  вcтупу у ЗДО  батьки  або їх  законні представники  подають заяву на ім’я  Директора      ЗДО  за встановленою формою (додаток 1) ,також:

 

- копія свідоцтва про народження  дитини;

 

- довідка з місця проживання про склад сім’ї  та реєстрацію (за умови реєстру  місця проживання дитини);

 

- контактні дані( телефон мобільний);

 

- довідка з місця роботи або інформація   про перебування на обліку в центрі зайнятості як безробітних (за   умови наявності  даних обставин);

 

- документи ,що підтверджують право на пільгу.


 

 

 

3.Директор ЗДО приймає заяву  з відповідними  документами  вказаними в п.2.2. даного Порядку  та в присутності  батьків реєструє її в журналі для реєстрації  дітей до вступу у ЗДО ,куди заносять дані про  батьків  та дитини  після чого батьки ставлять свій підпис  у графі  напроти свого прізвища ;

 

 

 

4.Заявник несе персональну відповідальність  за інформацію ,надану в заяві.

 

 

 

5.Місця  у  комунальних ЗДО  надаються для дітей  віком відповідно  статуту ЗДО . Вік дитини  визначається  станом  на 1 вересня   поточного року .

 

 

 

6.Формування  списків для укомплектування  дітей до ЗДО  відбувається  відповідно до реєстру ,з урахуванням  віку дитини ,кількості вільних місць в ЗДО згідно вікових категорій  та з урахуванням побажань  батьків (та їх можливостей).

 

 

 

7.Засідання комісії з укомплектування груп на новий навчальний рік проводиться з 1 червня  по 1 серпня щорічно . В інший час  може проводитися  доукомплектування  груп  у ЗДО  у відповідності  зі встановленими нормативами.

 

 

 

8.Відповідно списків ,дітей до ЗДО ,сформованих  комісією ,голови  виконавчого  комітету Ширяївської  селищної ради  видаються направлення  ЗДО .

 

 

 

9.У разі відсутності вільних місць  в  ЗДО,  заявка  залишається  в реєстрі до моменту наявності місць.

 

 

 

10.Директор ЗДО  проводить прийом  документів  для зарахування  дитини відповідно  лише  при наявності направлення.

 

 

 

 

11.Прийом документів  заявників пільгових категорій  відбувається  відповідно до Положення:

а) позачергово зараховуються до ЗДО :

 

 

- діти-інваліди,які не мають  протипоказань  перебування в ЗДО ;

 

- діти з багатодітних сімей ,де є двоє і більше  дітей дошкільного віку ,якщо одна дитина відвідує цей ЗДО;

 

- діти військовослужбовців(згідно з п.4 статті 13 Закону  України  «Про соціальний і правовий захист  військовослужбовців військових прокуратур;(згідно  з п.4 статті 83. Закону України  «Про прокуратуру». )

 

Кількість місць у ЗДО ,що надаються першочергово ,не може перевищувати  10% від загальної кількості   місць,що розподіляються .

 

б) позачергово зараховуються до ЗДО :

 

- діти працівників  закладу  дошкільної освіти  Ширяївської   селищної  ради  Одеської області ( на період роботи);

 

 А також наступної категорії :

 

діти ,батьки яких постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи  ,згідно з п. 17 статті 20  та п. 2 статті 30 ЗУ  «Про статус  соціальний захист  громадян , які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи»;

-діти учасників  антитерористичної операції;

-діти працівників органів місцевого самоврядування;

-діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти, які прибули  з Донецької та Луганської областей  на постійне проживання смт.  Ширяєве.

 Кількість місць ,у ЗДО ,що надаються  позачергово ,не може перевищувати 20% від загальної кількості місць, що розподіляються .

 

 

12. У виняткових  ситуаціях  за зверненням громадян ,після  комплектування груп, комісія  з питань зарахування  дітей  до закладів  дошкільної освіти  Ширяївської селищної ради Одеської області  має право  вирішувати  питання  про надання місця (позачергово) у ЗДО дітям осіб,що знаходяться у соціальному, тяжкому становищі.

 

 

 

13.При зарахуванні дитини ЗДО ,вона знімається з черги .

 

Заявник  зобов’язується  подати  усі необхідні документи , а саме :

 

медичну довідку про стан здоров’я дитини;

довідку дільничного лікаря  про  епідеміологічне оточення ;

свідоцтво про народження (копію), протягом  десяти (10 календарних днів) від дати отримання направлення  зарахування до ЗДО.

 

 

14.У разі недотримання термінів  подачі всіх  необхідних документів  без  поважних причин направлення  на зарахування  до ЗДО  втрачає  свою чинність .

 

 

 

15. Директор  ЗДО щомісячно (до 05 числа  місяця, наступного за звітним  подає  звіт про наповненість  груп за звітний  період  та наявність  вільних місць  відповідно до вікових груп.