Ширяївський ЗДО "Казка"

цивільний захист

 

Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров'я дошкільників, тому що, на наше глибоке переконання, вберегти дитину від негараздів - це значить закласти фундамент для її здорового розвитку, допомогти жити повноцінно і щасливо.

Організаційна структура цивільного захисту в КЗ "Казка" будується за принципами, що діють на всіх об'єктах господарського комплексу, але з урахуванням специфіки ЗДО.

Метою цивільного захисту закладу є завчасна підготовка об'єкта до захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи закладу, своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Відповідальність за організацію та стан цивільного захисту, постійну готовність його сил і засобів до проведення зазначених робіт покладається на начальника цивільного захисту - Директора Лукашову В.І.

При керівникові (начальник ЦЗ) створний штаб ЦЗ - орган управління начальника. Склад штабу комплектується штатними працівникамиЗДО», які не звільнені від виконання основних обов'язків. Штаб складається з начальника, його заступників (помічників), інших фахівців.

 

Робота штабу організовується шляхом видання наказів, розпоряджень і вказівок начальника ЦЗ, начальника штабу та рішень місцевої державної адміністрації. Головна функція штабу ЦЗ - здійснення заходів щодо захисту вихованців та працівників навчального закладу, забезпечення вчасного оповіщення їх, а також населення про загрозу або виникнення НС. Штаб організовує та забезпечує безперервне управління ЦЗ об'єкта, розробляє план дій органів управління і сил ЦЗ навчального закладу із запобігання та ліквідації НС, періодично коригує та забезпечує його виконання, організовує і контролює навчання працівників закладу з ЦЗ. Головне завдання цивільного захисту КЗ "Казка" є:

- забезпечення готовності до проведення заходів щодо захисту дітей та працівників ЗДО при будь - яких надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;

- поліпшення в дошкільному закладі якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки і захисту життя в надзвичайних ситуаціях;

- удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників дошкільної установи із питань захисту і дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання і організації заходів щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації.

 

Напрямки реалізації завдання